juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Overeenkomsten

In de wet zijn voor veel soorten overeenkomsten bepalingen opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldig contract kan spreken. Een deel van deze regels zijn bedoeld voor het geval dat de partijen daar niets over hebben afgesproken. De bepalingen vullen als het ware de gaten op. Daarnaast zijn er ook bepalingen waar je je aan moet houden. Dat wordt ook wel dwingend recht genoemd. Als voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon. 

Juridische diensten

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voor je een werknemer kunt ontslaan. Dit is een brief waarin de reden van de werkgever voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige werkloosheidsuitkeringen. Als je deze brief verkregen hebt, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je medewerkers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.